Golgotha, Aarschot 1978

90 x 80 cm

acryl met paletmes op canvas

Golgotha is de naam van de heuvel buiten de muren van Jeruzalem waar Jezus  gekruisigd is.  Golgotha betekent schedelplaats.  Bij vastentijd  Calvarieberg genoemd.

acrylique avec couteau à palette sur toile

Golgotha est le nom de la colline à l’extérieur des murs de Jérusalem où Jésus a été crucifié.  Golgotha signifie lieu de crâne.  Au Carême appelé Calvaire.

Acryl mit Spachtel auf Leinwand

Golgotha ist der Name des Hügels ausserhalb der Mauern von Jerusalem, wo Jesus gekreuzigt wurde.   Golgotha bedeutet Schädelort; während der Fastenzeit wird er Calvary genannt.   

75 x 90 cm

Zonder titel.

acryl met paletmes op metaal

Sans titre.

acrylique avec couteau à palette sur métal

Ohne Titel.

Acryl mit Spachtel auf Metal

80 x 100 cm

Ontstaan der werelden, Aarschot 1977

acryl met paletmes op canvas

kom, haal rustig adem

nu we eindelijk weten waar kosmische straling vandaan komt

is het gek dat we niet banger zijn dan voorheen

we horen de hemel boven ons kraken

voelen hoe het zwarte gat aan onze ledematen trekt

aan wat cirkelt in langzame lucht

aan wat glijdt door eenzaam water

kom, strijk je lichaam neer op deze driftige aarde

staar naar het raadsel van de duisternis en weet

de wolfharing zwemt in jou

de kraanvogel vliegt in jou

toch val je zo gemakkelijk uit elk moment

kom, klap je vleugelvinnen open

en tover opnieuw vuur  uit het niets  

SARAH MICHAUX

Origine des mondes, Aarschot 1977

acrylique avec couteau à palette sur toile

Ursprung der Welten, Aarschot 1977

Acryl mit Spachtel auf Leinwand

90 x 100 cm

Zonder titel.

acryl met paletmes op metaal

Sans titre.

acrylique avec  couteau à palette sur métal

Ohne Titel.

Acryl mit Spachtel auf Metal

100 x 80 cm

Zonder titel, Aarschot 1970 

acryl met paletmes op canvas

Gedicht van Sarah Michaux:

We vergeten dat we voortdurend uit elkaar vallen

We proberen orde te bewaren, ons lichaam binnen lijnen te leggen

ons hart net genoeg te laten bonzen dat het niet uit onze lijven

 springt.  We kijken in spiegels en dimmen het licht.  We dimmen.

Morgenrood fluistert de belofte dat vandaag de dag is waarop

 we een ontdekking zullen doen, elke avond vergeten we hoe

 opnieuw uit elkaar te vallen.

Liever waren we een schors van brein in elektrisch water

met iets dat ons genoegens voert zodat we denken

iets te smaken, ons voor altijd de mooiste wanen.  

Sarah Michaux

Sans titre, Aarschot 1970

acrylique avec couteau à palette sur toile

Ohne Titel, Aarschot 1970

Acryl mit Spachtel auf Leinwand

Zonder titel.

acryl met paletmes op canvas

Sans titre. 

acrylique avec couteau à palette sur toile

Ohne Titel. 

Acryl mit Spachtel auf Leinwand

88 x 100 cm

Zonder titel.

acryl met paletmes op metaal

Sans titre.

acrylique avec couteau à palette sur métal

Ohne Titel.

Acryl mit Spachtel auf Metal

acryl met paletmes op canvas

“KIJK NIET ALLEEN MET UW OGEN, MAAR KIJK OOK MET UW HART.” – Miel Deca 

acrylique avec couteau à palette sur toile

“NE REGARDES PAS SEULEMENT AVEC TES YEUX, MAIS REGARDES AUSSI AVEC TON COEUR.” – Miel Deca 

Acryl mit Spachtel auf Leinwand

“SCHAU NICHT NUR MIT DEINEN AUGEN, SONDERN SCHAU AUCH MIT DEINEM HERZEN.” – Miel Deca

Zonder titel.

acryl met paletmes op canvas

Sans titre. 

acrylique avec couteau à palette sur toile

Ohne Titel.

Acryl mit Spachtel auf Leinwand

Seiner Kunst ist geprägt von der Suche nach neuen Ausdrucksformen.  Die Materialität des Werkes und seine Präsenz im Raum gewinnen an Bedeutung.   Gegensätze wie Schwere und Leichtigkeit, Fülle und Leere, Härte und Weichheit charakterisieren die oftmals abstrakten Objekte.

Die dabei aufgewendete Energie bleibt erhalten, wandelt sich aber in ihrer Form.

Zonder titel.

acryl met paletmes op canvas

Sans titre.

acrylique avec couteau à palette sur toile

Ohne Titel.

Acryl mit Spachtel auf Leinwand

90 x 80 cm

Het circus, Aarschot (1967)

Le cirque, Aarschot (1967)

Das Zirkus, Aarschot (1967)

Paardjesmolen.

acryl met paletmes op canvas

Le Manège.

acrylique avec couteau à palette sur toile

Der Pferdemühle.

Acryl met Spachtel auf Leinwand

70 x 80 cm

Boten.

acryl met paletmes op canvas

Les bateaux. 

acrylique avec couteau à palette sur toile

Boten.

Acryl mit Spachtel aur Leinwand

80 x 70 cm

Boten.

acryl met paletmes op canvas

Les bateaux. 

acrylique avec couteau à palette sur toile

Boten.

Acryl mit Spachtel aur Leinwand

80 x 70  cm

Vaas met bloemen.

acryl met paletmes op canvas

Vase à fleurs.

acrylique avec couteau à palette sur toile

Stilleben mit Blumen.

Acryl mit Spachtel auf Leinwand


80 x 70 cm

Vaas met bloemen, Aarschot (1970)

acryl met paletmes op canvas

Vase à fleurs, Aarschot (1970)

acrylique avec couteau à palette sur toile

Stilleben mit Blumen, Aarschot (1970)

Acryl mit Spachtel auf Leinwand

Emiel Deca

Stilleven met bloemen.

acryl met paletmes op canvas

Nature morte avec fleurs.

acrylique avec couteau à palette sur toile

Stilleben mit Blumen.

Acryl mit Spachtel auf Leinwand

80 x 70 cm  

Bloemenvaas, Aarschot (1970)

acryl met paletmes op canvas

Vase à  fleurs, Aarschot (1970)

acrylique avec couteau à palette sur toile

Stilleben mit Blumen, Aarschot (1970)

Acryl mit Spachtel auf Leinwand

70 x 80 cm

Stilleven.

acryl met paletmes op canvas

Nature morte.

acrylique avec couteau à palette sur canvas

Stilleben. 

Acryl mit Spachtel auf Leinwand

80 x 90 cm

Stilleven  (1977)

acryl  op canvas

Nature morte  (1977)

acrylique sur toile

Stilleben  (1977)

Acryl auf Leinwand

80 x 90 cm

Heide.

acryl met paletmes op canvas

“Het resultaat van zijn techniek is een stortvloed van helle, levensblije Zuiderse en Pallieteriaanse kleuren.  Niet zelden komen ze op de toeschouwer af, als een lichtballet, als een klaterend waterspel.” – Dr. fil. Paul Kempeneers (1972)

Bruyère.

acrylique avec couteau à palette sur toile

Heidekreut.

Akryl mit Spachtel auf Leinwand


Landschap.

acryl met paletmes op canvas

Paysage.

acrylique avec couteau à palette sur toile

Landschaft.

Acryl mit Spachtel auf Leinwand

70 x 80 cm

Landschap, Aarschot 1971

acryl met paletmes op canvas

Paysage, Aarschot 1971

acrylique avec couteau à palette sur toile

Landschaft, Aarschot 1971

Acryl met Spachtel auf Leinwand

Miel Deca, Titularprofessor an der Kunstakademie in Aarschot ist der Maler des Hagelandes.  Die Liebe für die Farben ist ihm angeboren.  Form und Inhalt decken einander stets in Kraft und Spontanität.  Sein Werk ist postexpressionistisch mit einer immer stark geschlossenen Einheit, farbenreich, lebensbejagend und temperamentvolle.

70 x 80 cm

Winterlandschap.

acryl met paletmes op canvas

Paysage d’hiver.

acrylique avec couteau à palette sur toile

Winterlandschaft.

Acryl met Spachtel auf Leinwand

Drie hoppers.

acryl met paletmes op canvas

Vertolker van de innerlijke hartstocht.

“Heel zijn leven is Miel Deca een rustig man geweest die gewetensvol te werk gaat.  Zijn stoïcijnse kalmte zou men kunnen uitleggen als gelatenheid of flegme, doch in waarheid is hij een man die verteerd wordt door een hartstochtelijk vuur om het hoogste te bereiken en het beste te verwezenlijken.” – Staf Van Gelder, schrijver

Trois saules. 

acrylique avec couteau de palette sur toile

Drie Kopfweide.

Acryl mit Spachtel auf Leinwand

Maler  Deca war  Interpret der inneren Leidenschaft.  

“Während seines ganzen Lebens war Maler Miel Deca ein ruhiger Mann, der mit grosser Begeisterung arbeitete.  Man könnte seine stoische Ruhe als Zurückhaltung betrachten. In Wahrheit war Miel Deca ein Mann,  der von einem leidenschaftlichen Feuer verzehrt wurde um das Höchste und das Beste zu erreichen.” – Staf Van Gelder, Schriftsteller

80 x 70 cm

Langdorp.

acryl met paletmes op canvas

"Dorpje"

80 x 100 cm

Dorpje.

acryl met paletmes op canvas

Petit village.

acrylique avec couteau à palette sur toile

Kleines Dorf.

Acryl mit Spachtel auf Leinwand

90 x 80 cm

Langdorp.

acryl met paletmes op canvas

Le village Langdorp en Brabant Flamand.

acrylique avec couteau sur toile

Une chose est sûre “Deca est pour Aarschot l’inévitable, l’indispensable.”

Das Dorf Langdorp in Brabant.

Acryl met Spachtel auf Leinwand

80 x 100 cm

“Het laaien van je kleur zelfs in het zwart

draagt stempel van je onstuimig hart dat

met zijn eigen ritme liefde zaait over het vlak in drievoud :

warmte voor het oog vriendschap voor het wonder van de schepping,  

één-klank met de medemens en de natuur.

Jij staat er midden in en kijkt tot het absurde wijkt en jij

geduldig te vangen weet wat sinds jaar en dag schoonheid heet.

Het drijven van je mes op kleur bergt in zich verwondering en

het ontstijgen aan sleur van alledaagse nietigheid.” – Freek Dumarais dichter – leraar plastische kunsten  (1974)

Het dorp Tielt-Winge in Vlaams-Brabant.

acryl met paletmes op canvas

“Miel Deca brengt geen verf aan door middel van de traditionele verfkwast.  Dat doet hij alleen voor de grondlaag, die bestaat uit een donker vlak van bruin, mauve en zelfs zwart. Vervolgens bestrijkt hij het doek met een paletmes, zodat het schilderij wordt opgebouwd met vegen, met grote kleurvlakken, met brede strepen die de diepere indrukken van de kunstenaar weergeven.” – Dr. fil. Paul Kempeneers

Le village Tielt-Winge en Brabant-Flamand.

acrylique avec couteau à palette sur toile

“Le peintre Miel Deca n’applique pas de peinture avec le pinceau traditionnel pour ses tableaux.  Il ne l’utilise que  pour la couche de base  constituée  d’une surface sombre de brun, mauve et même noire.  Puis il recouvre la toile, ou le métal  au couteau à palette de sorte que la peinture est construite avec des balayages de grandes zones de couleur  de larges bandes qui reflètent les impressions plus profondes de l’artiste.”  – Docteur en Philosophie Paul Kempeneers

Das Dorf Tielt-Winge in Brabant.

Acryl mit Spachtel auf Leinwand

“Der Maler Miel Deca färbt nicht mit einem traditionellen Pinsel.  Er tut dies nur für die Basisschicht, die eine  dunkle Oberfläche von braunem, Mauve und sogar Schwarz darstellt.   Dann bedeckt er die Leinwand mit einem Spachtel, damit das Gemälde entsteht.  Das Gemälde ist mehrmals aus grossen Farbflächen mit breiten Streifen aufgebaut, die die tieferen Eindrücke des Künstlers widerspiegeln.” – Doktor  Philosofie  Paul Kempeneers

80 x 90 cm

150 x 200 cm

Herfst.

acryl met paletmes op canvas

L’automne.

acrylique avec couteau à palette sur toile

“Ces arbres qui parlent…  Les rêves naissent dans un esprit qui n’est pas tout à fait humain, mais ressemblent plutôt à un murmure de la nature.” –  Carl Gustav Jung

Herbst.

Acryl mit Spachtel auf Leinwand

80 x 70 cm

Dorpje.

acryl met paletmes op canvas

Er is een helse stem in jou die je palet beveelt

de sprankelende tinten steelt

voor het scheppen van een menuet van kleuren.

Er is een hand in jou die onophoudelijk delft 

naar de diepste graven van je hart

een expeditie naar het licht.

Jij zocht het prille morgendal maar vond een ruige rots.

Bouw er je huis van vlakken en les je tergende dorst

aan de eeuwige bron van koloriet.”

– Gie Luyten, redacteur kunsttijdschriften, presentator BRT (Belgische Radio- en Televisieomroep),  (1977)

Petit village.

acrylique avec couteau à palette sur toile

Kleines Dorf.

Acryl mit Spachtel auf Leinwand

Maaister.

acryl met paletmes op canvas

Paysanne. 

acrylique avec couteau à palette sur toile

Die Frau des Bauern.

Acryl mit Spachtel auf Leinwand

80 x 90 cm

Het bos.

acryl met paletmes op canvas

Le bois.

acrylique avec couteau à palette sur toile

Der Wald.

Acryl mit Spachtel auf Leinwand

Winter.

acryl met paletmes op canvas

L’hiver.

acrylique avec couteau sur toile

der Winter.

Acryl mit Spachtel auf Leinwand

70 x 80 cm

Winter.

acryl met paletmes op canvas

L’hiver.

acrylique avec couteau sur toile

Der Winter.

Acryl mit Spachtel auf Leinwand

50 x 60 cm

Dorpsgezicht.

op canvas

Vue sur le village.

sur toile

Das Dorf.

auf Leinwand

40 x 60 cm

Boerderij.

op canvas

“Als jongen van een jaar of zes volgde hij al les aan de tekenschool van Aarschot.  Hij woonde in Gelrode en liep twee keer per week enkele kilometer naar de tekenschool en terug.  Een fiets had hij niet.  Die kreeg je toen voor je plechtige communie als je ouders goed in de centen zaten.  Dat waren uitzonderingen.  Later verhuisden Miels ouders naar het Aarschotse centrum en werd het voor hem makkelijker om tekenschool te volgen. – Elza Deca Dehond (1924-2006)  –  echtgenote

La ferme.

sur toile

A six ans environs il suivait déjà de leçons à l’école de dessin d’Aarschot.  Il vivait à Gelrode et se rendait à pied deux fois par semaine quelques kilomètres aller retour à l’école de dessin.  Il n’avait pas de vélo.  Seuls qui avaient  de parents riche en recevaient un pour la communion solennelle.  Ce qui était une exception.  Plus tard, ses parents ont déménagé au centre d’Aarschot.   C’était alors plus facile de suivre les cours.” –Elza Deca Dehond (1924-2006)  –  épouse

Der Bauernhof.

auf Leinwand

“Als Junge von etwa sechs Jahren folgte er den Lektionen an der Zeichenschule von Aarschot.   Er lebte in Gelrode und lief zwei Mal pro Woche ein paar Kilometer zur Zeichenschule.  Er hatte kein Fahrrad.  Das bekam man für die feierlichen Kommunion wenn deine Eltern wohlhabend waren.  Das waren Ausnahmen.  Später zogen seine Eltern in das Zentrum von Aarschot und es wurde einfacher, einer Zeigenschule zu folgen.”  Elza Deca Dehond (1924-2006)  –  Frau

60 x 40 cm

op paneel 

sur panneau

auf Hölz

50 x 60 cm

op paneel

sur panneau

auf Hölz

Miel Deca toile 2 bateaux de pêche Le Lavandou circa 1960

Le Lavandou

Miel Deca organiseerde vakanties voor Aarschottenaars naar Zuid-Frankrijk!

Nacht zonder dag.

viltstift op papier

Ondanks zijn ziekte hanteerde Miel Deca nog tot twee weken voor zijn overlijden de stift en het potlood.  Zijn laatste twee tekeningen waren bomen in zwart-wit.  

Eén van zijn stelregels : Bomen sterven staande, gold ook voor hemzelf.

Nuit sans jour – dernière oeuvre.

stylo-feutre sur feuille de papier

“Il y a un moment, dans la vie, quand on a beaucoup travaillé, les formes viennent toutes seules, les tableaux viennent tout seuls, on n’a pas besoin de s’en occuper! Tout vient tout seul.  La mort aussi.”   – André Malraux (1974)

“Malgré sa maladie Miel a continué à travailler  jusqu’à deux semaines avant son décès.  Ses deux derniers dessins étaient des arbres en noir-blanc.  Il disait souvent : Les arbres meurent debout. Cela valait  aussi pour lui.”  – Elza Deca Dehond, épouse

Nacht ohne Tag.

Filzstift auf Blatt Papier

EMIEL DECA  (1920 – 1980)

 • kunstschilder – Oorlogsvrijwilliger – Strijder
 • woonplaats en atelier :  Aarschot,  Elisabethlaan,  20
 • echtgenote : Elza Dehond (1924-2006)
 • dochter : Ria ° 1956

studies :

 • Van 1926 tot 1934, lager onderwijs aan de R.M.S. te Aarschot.
 • Van 1935 tot 1940, Rijksnormaalschool te Lier.
 • Kunstonderwijs aan de Stedelijke Akademie te Aarschot, van 1960 tot 1972
 • leerling van  Maurice Haccuria.

beroep :

 • onderwijzer van het Kon. Atheneum  Aarschot.
 • leraar aan de Academie te Aarschot, sedert 1970 (schaduwtekenen en schilderen).

individuele tentoonstellingen :

Keerbergen (1963) – Tongerlo (1965 en 1968) – Leuven (1966) – Hasselt (1966) – Antwerpen (1968) – Aarschot (1969) – Grevenbroich (Duitsland) (1970) – Westerlo (1970) – Korbach (Duitsland) (1971)

groepstentoonstellingen :

Wezemaal (1966-67-68) – De Panne (1967) – Willebroek (1968) – Schoten (1968) – Leuven (1968) – Jodoigne (1969) – Herent (1967) – Brussel (1968) – Genk (1969)

onderscheidingen :

 • Medaille van de Weerstand door Minister van Landsverdediging
 • Medaille van de oorlogsvrijwilliger – strijder
 • onderscheiden met Herinneringsmedaille van de oorlog 1940-1945
 • 1964 : Prijs van de Stad Aarschot   Voor schilderij  ’s Hertogenmolens
 • 1967 : Laureaat Mutualistische klinieken van Brabant.
 • 1970 : Driejaarlijkse Prijs van de gemeente Wilsele.

Bijlage :  Emiel Deca prijs Wilsele 

&  Prijs van het Beatrijs-gezelschap te Rotselaar.                                                                      &  Prijs van het Hageland te Rotselaar.

 • 1971 :

–  Internationale Schildersprijs Ligny (provincie Namen)  :

Bijlage : 0351_001  “de straat ! … schilderwedstrijd 1971

Bijlage : 0353_001  école de Ligny – Association Artistique et Culturelle

Bijlage : 0357_001  deelnemers wedstrijd te Ligny

Bijlage : 0356_001  jury leden

Bijlage : 0355_001  uitslag wedstrijd

Bijlage : 0354_001  krantenknipsels

&  Tweede plaats in de “Prijs van het Hageland” te Rotselaar.

 • 1972 :   Laureaat van de “wedstrijd  Gandersheim”.

&  Derde plaats in “schildersprijs Ligny”.

 • 1973 :   Eerste plaats in de wedstrijd in de “Beatrijsprijs” te Rotselaar.

&  Tweede plaats in de wedstrijd voor het publiek bij de Beatrijsprijs te Rotselaar.

 
 Bijlage :  0404_001    
artikel naar aanleiding van tentoonstelling.
 

“Emiel Deca gaat met zijn post-expressionisch palet naar het natuurobject.  Voor hem is elk schilderij een coloristische schepping naar de gegevens van de natuur.  Alzo krijgt hij een sterk gesloten eenheid in zijn werken die hij reeds niet meer hoeft te ondertekenen om ze te herkennen.”

Als ik aan Miel denk zie ik voor mij, in de eerste plaats, een vriendelijke man, niet oppervlakkig of goedlachs maar rustig, vol aandacht, ernstig bijna. Die vriendelijkheid was steeds gemeend want hij hield niet van uiterlijk vertoon. Ik heb hem leren kennen langs het Aarschotse Operettegezelschap ( ik zorgde er voor de grime en Bekke Van den Broek voor het decor) Dat operettegezelschap bestond uit een groep uitbundige jonge mensen onder de leiding van een wonderlijk trio. Dit trio bestond uit Miel Rens, Elza Dehond en Miel Deca.

Miel Rens was de warmhartige dirigent van het orkest, monkelend genietend van de bruisende, bevallige muziek. Als tweede kwam ELza Dehond, de uitbundige, temperamtentvolle bezieler van de balletten. Door haar dynamisme dreef ze de ballerinas op tot hoge prestaties. En dan was er de tweede Miel, de beschaafde observator, ontleder en ziel van het gebeuren.  Hij greep vastberaden in waar het moest en prees, vol waardering, goede resultaten. Deze operette-uitvoeringen waren de hoogtepunten in het Aarschotse culturele leven van toen.

Deze door het Aarschotse publiek hooggewaardeerde prestaties dreven op het enthousiasme van het echtpaar Miel en Elza Deca-Dehond.

Maar dan was er op zekere dag die andere Miel Deca.

Miel als schilder

Hij schetste, schilderde, observeerde, maakte oefeningen en studies als had hij nooit anders gedaan.
Dag na dag groeide zijn artistiek oeuvre.
Hij was niet uit op bravoure of superprestaties.  Hij werkte als een gedreven vakman en hield zich ver van de verhitte discussies van rebelse jongeren.

Hij bleef, voor alles, zichzelf en bracht tot uitdrukking wat in hem leefde, wat hem ontroerende, zonder fournituren, zonder opgeklopte gestes.  Hij bleef in alles zuiver en oprecht. Het nobele, de grote eeuwig geldende waarden waren voor hem belangrijk.  Hij geloofde in de specifiek Vlaamse schilderkunst en haar grote plastische kwaliteiten.
Hij hechtte geen betekenis aan uiterlijk vertoon.  Zijn evenwichtige, stevige composities, zijn prachtig en krachtig kleurenpalet stonden borg voor een oprechte en warmhartige kunst.

In de huidige schijnwereld met zijn vervaagde, dubieuze normen, zijn hang naar het buitenissige en de show, met zijn drang om te overbluffen en te banaliseren, te ridiculiseren in een glitter wereld waar alles ondergeschikt is aan kijkcijfers en money-make, is het werk van Miel Deca een hartverwarmende oase.

Hij gebruikt geen grote woorden dus ga ik het hier ook niet doen. Voor mij is zijn werk oprecht en degelijk, vol mannelijke bezieling en temperament.

Het is de overtuigde uitdrukking van onze unieke Hagelandse eigenheid en mildheid.

Het geflirt met – ismen, het uitpakken met de “geniale” stoerdoenerij waar de hedendaagse jeugd mee opgezadeld zit is bij Miel ver te zoeken.

Miel was iemand van bij ons die “het onze”, “Onze Poëzie” – de poëzie van het Hageland – tot leven bracht en tot ver buiten de grenzen uitdroeg.” – Fons Verstreken,  kunstenaar – leraar plastische kunsten.  (1999)

Miel Deca, geboren in Aarschot am 17. Mai 1920

Titular an der Kunstakademie in Aarschot.

“Er ist der Maler des “Hagelandes”.  Die Liebe für die Farben ist ihm angeboren.  Form und Inhalt decken einander stets in Kraft und Spontaneität.  Sein Werk is postexpressionistisch, mit einer immer stark geschlossenen Einheit, farbenreich, lebensbejahend und temperamentvoll.  Wie herrlich leuchtet der farbbrünnen auf, wenn der Künsler Miel Deca seine eindrücke von blühenden kirschbäumen wiedergibt.  Vielleicht stellen wir uns die frage, ob dieser farben nicht lieber eine camouflage von innerliche Berührtheit genannt werden kann.  Geboren in dem Sternbild Stier.  Miel Deca ein Kämper.” – Grevenbroich en Korbach (1971) 

Miel Deca

In dieser kurzen Vorstellung vom Kunstmaler Miel Deca aus Aarschot (Belgien) wird es Ihnen sicher auffallen, dass ich es vielleicht nicht für überflussig halte, das Wort “Farbe” zu verwenden.  Manche Sprecher verwenden dieses Wort passend und unpassend; wenn ich aber selbst so viel über Farben rede, ist das seht bewusst gemacht : die Farbe ist immer bei Miel Deca das auffällige Element.

Der Künstler bringt die Farben nicht auf traditionelle Weise an.  Mit Pinsel arbeitet er nur für die Grundschicht, die meistens aus einer dunklen Fläche von braun, rot und sogar schwarz besteht.  Darauf bearbeitet er die Leinwand mit einem Messer, so dass das Gemälde mit Farbstrichen, mit Farbflächen, mit breiten Streifen, die das innerliche Gefühl der Künstler wiedergeben, aufgebaut wird.  Das Resultat dieser Technik ist eine Flut von hellen, lebensfreien, südlichen,  spielerischen Farben.  Nicht selten kommen sie auf den Zuschauer zu wie ein Lichtballet, wie ein plätscherndes Wasserspiel, ein Regenbogen, wie ein Spektrum von Farbflächen.  Mit seiner kräftigen, rauhen Gestaltung und seinem stark spielerischen Farbspringbrunnen lässt Miel Deca  uns noch ausreichend figurative Elemente, womit seine Gefühlseindrücke  klar und kräftig beim Zuschauer durchdringen.  Das visuelle Ganze, entstanden durch ein inneres Zerschmelzen von Form und Farbe, bezieht ein starkes suggestives träumerisches Gefühl.

Miel Deca spaziert gerne in die offene Natur.  Mit der Unbefangenheit eines Kindes ist er immer offen für die Farbeindrücke einer Landschaft.  Er meidet die dunklen Strassen, Fabrikstädte, die hässlichen Häuser mit zivilisierten Rasen und Friedhöfe von Betonsperrungen.  Der Maler sucht in der Natur das Unberührte, die Jungfraulichkeit der Wälder, die Urvegetation und das Meer.

So sind seine Landschaften die Zeugen seiner stark persönlichen Komposition, welche uns erkennen lässt, dass es sich ohne Zweifel um ein Gemälde von Miel Deca handelt.  Der Maler zeichnet keine Details, er malt seine Landschaften nicht auf klassische Weise.  Seine Technik ist, wie gesagt, so entwickelt, dass die Details bis zu den Hauptelementen des Gemäldes auswachsen.  Diese Hauptelemente sind deshalb immer Farbpunkte oder Farbflächen, welche mit einem Malermesser in einem Strich angebracht werden.  Ein Feld voll Kornblumen, ein rotes Dach, ein knospiges Gartenfeld, ein goldgelber Schober, eine grüne Wiese, alles verschmelzt in ein fröhliches Ganzes von warmer Schattierung Sollten wir dann erstaunt zusehen, wenn Miel Deca uns überrascht mit Bäumen, welche in Wirklichkeit nicht bestehen?  Nur auf den chromatischen Effekt kommt es an, wenigstens was den Farbeindruck angeht, den der Maler in sich aufnimmt und stark vergrössert auf die Leinwand projektiert.

Manchmal schreit das Koloriet gegeneinander, wie bei seinen BPaumen mit gelben, roten und blauen Stämmen.

In seinen Sommerlandschaften rührt uns das egalgelbe Blumenfeld oder blonde Kornfelder oder egal von welcher Hauptfarbe.

en tot slot een lijfliedje van Emiel Deca :

https://youtu.be/YL2fY9204mU?t=63

SaveSave

EnregistrerEnregistrer

EnregistrerEnregistrer

EnregistrerEnregistrer

EnregistrerEnregistrer

EnregistrerEnregistrer

EnregistrerEnregistrer

EnregistrerEnregistrer

EnregistrerEnregistrer

EnregistrerEnregistrer

EnregistrerEnregistrer

EnregistrerEnregistrer

EnregistrerEnregistrer