Dierbare minnaar van de kunst,

Aarschot heeft een ongelooflijk rijk assortiment aan kunstenaars.  De Aarschottenaars zijn niet trots genoeg over hun meesters.  Hedendaagse artiesten beschikken over hun eigen website.  Kunstenaars uit het verleden zijn vaak helemaal vergeten.  Door de website museum Aarschot kan je hen opnieuw ontdekken!   

Het museum Aarschot heeft een open karakter zodat, zowel professionele, amateur-kunstenaars en muzikanten,  aan bod kunnen komen.

Wensen voor een mooie en deugddoende kunstwandeling.

Pieter Van Kerckhoven

Cher admirateur de l’art,

Aarschot a un assortiment d’artistes incroyables.  Les artistes actuels possèdent leur propre site internet.  Des artistes du passé lesquels n’ont pas publiés de livres, sont souvent complètement oubliés.  

Grâce au site museum Aarschot vous pouvez les redécouvrir!

Le museum Aarschot est ouvert à tous : professionnels, amateurs et musiciens.

Je vous souhaite une visite  artistique et agréable.

Pieter Van Kerckhoven

Sehr geehrte Kunstliebhaber,

gerne lade ich Sie in das Virtueles Museum von Aarschot ein.

Die (belgische) Stadt Aarschot besitzt eine unglaubliche Vielfalt an Künstlern.

Aktuelle Künstler von Aarschot besitzen ihre eigenen Websites.

Die Meister Aarschots aus der Vergangenheit drohen jedoch, in Vergessenheit zu geraten!

Das Ziel von Museum Aarschot ist, unsere umfangreiche Erbschaft zu behalten und oft vergessene Künstler zu ehren.

Auf dieser Website können Sie diese alten Meister wieder entdecken. Das Museum Aarschot besitzt einen interaktiven Charakter des Austausches, in dem Künstler und Musiker auf allen kulturellen Ebenen agiesen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine anregende Kunstwanderung auf allen Kanälen.

Ihr Kunstreisender,

Pieter Van Kerckhoven

Museum Aarschot dankt  

Avec mes sincères remerciements à  

Mit einem herzlichen Dank an   

  • André Matthijssens  – fotograaf
  • Artiesten, hun nabestaanden en eigenaars van kunstwerken om hun medewerking te verlenen
  • Les propriétaires des oeuvres de me les prêter afin de pouvoir les photographier.
  • Les artistes où leurs héritiers de laisser publier les  oeuvres sur le site.

krantenknipsel :

https://www.hln.be/regio/aarschot/-verborgen-parels-redden-van-vergetelheid~a8e2064c/

Algemene voorwaarden :

  1. bedoeling  :

Pieter Van Kerckhoven wenst een museum van Aarschotse kunstenaars tot stand te brengen.  Via museum Aarschot krijgen bezoekers een rondleiding doorheen de Aarschotse kunst : Aarschot heeft doorheen de eeuwen immers heel wat kunstenaars geïnspireerd.  De kunstwerken zullen worden tentoongesteld op de website : www.museum-Aarschot.be  De collectie van digitale afbeeldingen zal met grote zorg worden samengesteld en kan meerdere doeleinden dienen : enerzijds is het een bron van artistiek genot, een alternatief voor een museumbezoek en anderzijds kan het ook dienen als educatief materiaal. Het gaat hierbij om een privé initiatief dat niet financieel ondersteund wordt.  Pieter Van Kerckhoven heeft niet de intentie hieruit enig financieel voordeel te halen.  Hij wil enkel de Aarschotse kunstenaars in de bloemetjes zetten.

2.  werking :

Het museum -Aarschot functioneert als een databank.  Ten aanzien van alle werken die toegankelijk zijn via de site wordt het volledige auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden.  Op deze webpagina zijn de auteurswet van 30 juni 1994 en de databankwet van 10 augustus 1998 van toepassing.  Alle rechten op de database, het formaat, de digitale afbeeldingen en de tekst berusten bij Pieter Van Kerckhoven en de eigenaars of bezitters van het object dat aan de digitale afbeelding ten grondslag ligt,  dan wel andere rechthebbenden.  Verveelvoudiging van de publicatie met kennelijk oogmerk deze openbaar te maken of te exploiteren is slechts toegestaan na instemming van Pieter Van Kerckhoven.  Gaat het object dat aan de digitale afbeelding ten grondslag ligt.  Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.  Het vereenvoudigen in de vorm van afdrukken of per machine leesbare kopieën zijn toegestaan indien zij beperkt blijven tot enkele exemplaren en uitsluitend dienen voor eigen gebruik of studie.  Gezien het culturele maatschappelijke en nonprofit-doel van de website museum-Aarschot is het niet mogelijk een vergoeding te betalen voor het publiceren en raadplegen van het beschikbaar gestelde materiaal.

Pieter Van Kerckhoven aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor misbruik van de site of voor rechten of aanspraken die uit het gebruik van de site voortvloeien.

3.  algemene bepalingen over het gebruik van teksten en digitale afbeeldingen op de website museum-Aarschot : 

Het is niet toegestaan de tekst of digitale afbeelding op papier of in digitale vorm te vermenigvuldigen, te verspreiden enof openbaar te maken op een andere wijze dan is overeengekomen of hieronder is aangegeven. Tenzij hiertoe een expliciete overeenkomst met de rechthebbende is afgesloten, is het niet toegestaan met derden overeen te komen dat zij de tekst  en de digitale afbeeldingen mogen vermenigvuldigen, verspreiden en/of openbaar maken. Aan onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden wordt de mogelijkheid geboden de tekst en de digitale afbeelding online op te vragen en alle mogelijke aspecten toe doorzoeken ten behoeve van een niet-commecieelmogelijke aspecten toe doorzoeken ten behoeve van een niet-commercieel (semi-)wetenschappelijk onderzoek en studie. Onderzoekers, studenten en anderen geïnteresseerden mogen een papieren afdruk maken van de trekken of de digitale afbeelding foor eigen onderzoek of studie.

Het is slechts toegestaan de tekst of de digitale afbeelding te hergebruiken voorzover

  •  het gaat om niet-substantiële gedeelten;
  • dit noodzakelijk is;
  • dit niet plaatsvindt in het kader van een commerciële publicatie; dit de gerechtvaardigd commerciële belangen van de rechthebbenden niet schaadt, en de naam van de rechthebbende / eigenaar altijd bij de publicatie wordt vermeld.
  •  De toelating op het kunstwerk ten toon te stellen in het museum-Aarschot geldt voor een onbepaalde duur.