• olie op doek 58cm x 71cm

  • olie op doek  61cm x 72cm

  • Carolus Bosmans
Geachte Heer,
De rede van deze contact name , is als antwoord op uw algemene vraag voor info over;
Carolus Bosmans
Geboren als ; Carolus Josephus Leopoldus Boschmans met als roepnaam   ” jos”
Getrouwd met Johannes Emelia Pauwels
Deze niet onverdienstelijke kunstschilder veroverde de “”1e prijs van Rome in schilderkunst””
Van deze man is de foto in bijlage deze opname dateerde kort na het huwelijk van zijn zoon
Joannes franciscus Boschmans met Elisabeth Van Hoffelen
Van mijn overgroot vader Carolus zijn er twee schilderijen in mijn bezit
Deze werken zijn gezien hun ouderdom nog in goede staat
De werken zijn nog steeds in de originele omlijstingen
De beschadigingen opgelopen tijdens de oorlog zijn hersteld ,maar zichtbaar

Tekst: Archief van het “Heemkundig Museum Aarschot” Door J. Meeus

In 1868 werd door het stadsbestuur van Aarschot een toelage toegekend aan zekere Carolus BOSMANS, leerling aan de Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen.
Uit de inlichtingen verstrekt door de heer DR. Guido Persoons, wetenschappelijk bibliothecaris van de K.A.voor Schone Kunsten te Antwerpen, blijkt het volgende :
Carolus BOSMANS volgde volgende cursussen :

Winter 1865 – 66
Landschapschilderen; ouderdom van de leerling : 22 jaar, adres : Molenberg, 18 Aarschot.
Zomer 1866
Landschap-en Dierenschildering ; adres : Luikstraat 43, Antwerpen.
Winter 1866 – 67
Landschap-schilderen ; adres : Molenberg 18, Aarschot.
Zomer 1867
Landschap-schilderen : adres Aarschot.
Winter 1867 – 68
zelfde cursus ; adres Hoogzettersstraat , 30, Antwerpen.
Zomer 1868
Zelfde cursus en zelfde adres.
Winter 1868 – 69
Landschap-en dierenschildering. Adres: Oude Vaartplaats,5, Antwerpen.
Zomer 1869
Zelfde cursus en zelfde adres
Winter 1869 – 70
Zelfde cursus en zelfde adres

Bij de aanvang van zijn studiën was BOSMANS 22 jaar, bij het einde 27 jaar. Hij behaalde de volgende onderscheidingen:

1865 – 66 middelbaar onderwijs, “perspective pittoresque”, 1e op 3 deelnemers.
1866 – 67 “perspective pittoresque”, 3e.
Prijs van uitmuntendheid, middelbaar onderwijs, Landschap-en dierenschildering., 3e.
1867 – 68 “Perspective pittoresque pastel”, klas van landschapschilderen, middelbaar onderwijs, 5e.
Prijs van uitmuntendheid, Landschap-en Dierenschildering : 3e.
1868 – 69 “perspective pittoresque linéaire”, 2e.
“perspective pittoresque pastel”, 2e.
1869 – 70 “perspective pittoresque linéaire”, 1e.
“perspective pittoresque pastel”, 3e.
Prijs van uitmuntendheid, Landschap- en Dierenschildering, 3e.

BOSMANS heeft dus niet onverdienstelijk de ganse middelbare cursus van landschap en dierenschildering, zoals destijds genoemd, doorlopen.

Kan ons iemand inlichten over het verder verloop van de loopbaan van de kunstschilder, o.a. waar hij zich gevestigd heeft na het einde van zijn studies, of er werken van hem gekend zijn en bewaard gebleven en waar?