°1958

Environmentale creatie “Thuis” (2001)

  • 5x blauwe hardsteen – 1 x 1,50m – 1 x 2,00 m. – 3 x 2,20 m.
  • Opstelling: 5/5 m.

 

“Lijdzaam wachten op de stem die de binding maakt”?

THUIS, zich bij zijn oorsprong weten,
Niet ontworteld, noch ontheemd;
Overheen alle grenzen moet het toch
Een algemene welbevinding inhouden.

Wat met een stem in ballingschap, een zoekgeraakte?
Wat met “ongehoord”?

Ik zag, voelde en zou vele leemtes horen.
Een stem, ongeacht de positie-taal-klank
Welke zijn vertolkt, kan niet zomaar een stem zijn.
Evengoed is het een bundeling, evenwaardig.

Stem en gehoor (met alle gradaties en nuanceringen)
Op elkaar afstemmen is als een thuis (samenleven, samenzijn)
vinden véél dichterbij.

Opgedragen aan alle thuislozen.

— Solange Janssens

 

 

Solange Janssens, geboren te Aarschot in 1958.  Volgde beeldhouwkunst aan het RHDK te Brussel en aan de Academie Voor Beeldende Kunsten te Anderlecht.

Werk in bezit van Nationale Bank van België.

Solange Janssens is een kunstenares van de eigen spraak.
Zij is een dubbeltalent want ze schrijft poëzie en kapt sculpturen.  Beide kunstvormen zijn bij Solange Janssens innig met elkaar verweven en alsdusdanig niet te scheiden.

“Thuis” is een scultpuur met een meerdelige symbolische gelaagdheid.
Vooreerst is daar de keuze van het hardmetaal, blauwe hardsteen, gekozen om zijn weerbarstigheid, duurzaamheid en schraalheid.
Ook belangrijk is het feit dat de beeldhouwkundige basiselementen – maat, volume, zwaarte, vorm, bewerking, ruimte en plaats – geaccentueerd worden en aldus een voornaam element zijn in de visuele en mentale ervaring van het kunstwerk.
Verder wordt de natuurlijke kleur van de steensoort onderbroken door manueel aangebrachte kleuraccenten – geel, groen, blauw, rood en neutraal grijs – die afgewisseld esthetisch als mystiek geladen tekens kunnen geïnterpreteerd worden.
De poëtische draagkracht van het sculptureel environment wordt gedragen door de gebeeldhouwde inbreng op de zijkant van ieder onderdeel van een aantal woordbegrippen : T’Horen, Uniek, Ik en Stem.  Samen vormen de eerste woordletters het nieuwe woord “Thuis”.

Wetende dat de helft van de wereldbevolking momenteel een ongewild nomadenbestaan leidt, krijgt het woord “Thuis” een symboolgeladen betekenis die eenieder van ons op een persoonsgebonden wijze kan interpreteren.
De kunstenares Solange slaagt er aldus in op een hoogst originele manier met haar environmentale creatie “Thuis” woord en beeld te doen samensmelten tot een coherent geheel en de toeschouwer actief te betrekken die de interpretatie van het kunstwerk

— Octave Scheire, kunsthistoricus