“Het is belangrijk om de ogen te openen en te richten, om te kijken en te voelen wat er gebeurt in de wereld.” – Genoveva

Genoveva Eyckmans woonde in Wolfsdonk.

L’ artiste Genoveva Eyckmans était céramiste et peintre.

Die Künstlerin Genoveva Eyckmans aus Wolfsdonk (Aarschot) war Keramikerin. Jedes ihrer Kunstwerke ist einzigartig und handgemacht.

Videomaker: Rik Terlyn

thema’s:

De mens: lichamen waar nu eens het hoofd dan weer de ledematen geaccentueerd worden, uitdrukkend: angst, onmacht, pijn, verwondering, protest, woede, onrust, vreugde, geluk, liefde, bewogenheid…

De natuur: vormen die ontspruiten uit de twijgen der bomen, die de grond openbreken en groeien, gebundelde levenskrachten, wolken en alle ‘elementen’.

  1. Hangjongeren.

2) ‘GAYA, de oermoeder’

H54 cm, B45 cm, D 30 cm.

Marmer uit Portugal.

5) DERWISCHEN

metaal en keramiek

De bogen symboliseren de zwier van de rok.

2x brons: ‘Wie is er hier achter mij verlegen?’

De middelste durf zijn benen niet openen. De twee andere supporteren.

“Het jaar 2021 is voor mij een soort van jubileumjaar. 50 jaar geleden ging ik voor het eerst naar een echte academie.

Als kind en tiener ben ik altijd bezig geweest met tekenen en schilderen. Na ons huwelijk stimuleerde mijn man mij om een opleiding te volgen aan een academie.

Begin jaren-70 koos ik eerst voor een orientatiejaar. Het was nog zoeken welke richting ik wilde aanvatten. Vrij snel leerde ik Maurice Haccuria kennen. Ik raakte gefascineerd door zijn werk. Bij Haccuria heb ik vele jaren les gevolgd.

Na de traditionele stillevens werden mijn schilderijen nerveuzer, alles nog olieverf op doek. Daarna begon ik te experimenteren met andere materialen. Langzaam kwam er meer materie aan te pas: stukken van autowrakken, scheepstouwen, verroest metaal, tot zelfs versleten handdoeken. Na verloop van tijd vond ik houtpasta het meest geschikt materiaal.

Er volgde een wilde en intense periode, maar dan moest ik wat afstand nemen en me herbronnen. Tijd om iets nieuws te ontdekken. Ik leerde klei kennen en… klei leerde mij kennen. Samen konden wij snel een behoorlijk resultaat neerzetten. Maar klei had zijn wetten die ik niet kende en die ik niet respecteerde, waardoor niet altijd het beoogde resultaat werd bereikt. Een opleiding keramiek drong zich op. Een nieuwe wereld ging open.

EEN KERAMIST IS OOK EEN ALCHEMIST.

Technisch verliep het goed, maar stilaan werd mijn werk doorspekt met humor, verwarring, medevoelen en grapjes. Titels werden vragen waarop de toeschouwers zelf de antwoorden moesten geven of zoeken.

Een mens is zijn hele leven bezig om de dagelijkse ervaringen op te slaan en te verwerken. Alle gebeurtenissen laten emoties achter. Die mix van gevoelens vormt de fundering van mijn werk.” – Genoveva Eyckmans