AARSCHOTS JEUGDKOOR  (1958 – 1996)

o.l.v.  Eerwaarde Heer F. Breugelmans (1933 – 2018)

 

…Het Aarschots Jeugdkoor groeide uit het Knapenkoor van het Sint-Jozefscollege te Aarschot.  Anno 1958 nam E.H. Frans Breugelmans (1933-2018) als jonge priester-leraar de leiding van dit koor over.  Aanvankelijk zong het koor, naar oude kerkelijke traditie, uitsluitend religieuze muziek, bestemd voor het opluisteren van de liturgische vieringen, zowel in de collegekapel als in de “Grote Kerk”, de decanale Onze-Lieve-Vrouwe-Kerk Aarschot.

Vanaf 1964 begon het koor deel te nemen aan koorwedstrijden, en kwam er ook profane muziek op de pupiter.  Sinds 1972 werden meisjes aangeworven, en werd het koor zelfstandig onder de naam “Aarschots Jeugdkoor”.  Er werden twee repetities per week gehouden, en altijd weer dienden nieuwe stemmen opgeleid, omdat elk jaar weer de oudste, de beste stemmen afzwaaiden.  Dat waren de jongens wier stem overging, en de meisjes die hun middelbare school verlieten.  Maar gelukkig bleef het succes voor zo’n volgehouden inspanning niet uit.

Met de verloop van jaren had het AJK tienmaal deelgenomen aan het Europees Muziekfestival voor de jeugd te Neerpelt, en telkens weer behaalde het er een eerste prijs (minimum 80%), waarvan tweemaal “cum laude” (90%) en tweemaal “summa cum laude” (98%).  In 1983, 1985 en 1992 was het koor Laureaat van het NausicaƤ-koorfestival te Brussel.

Het Aarschots Jeugdkoor werd ook laureaat op talrijke buitenlandse podia : 1980 “Les rencontres Internationales de Chant choral” in Tours (Frankrijk), 1991 ‘5me Concours International de choeurs d’enfants’ in Nantes (Frankrijk), en 1991 Internationaal koorfestival “Professor Georgi Dimitrov” in Varna (Bulgarije).

Op 16 december 1988 was het Aarschots Jeugdkoor voor een uniek en zeer gesmaakt Kerstconcert te gast bij het Belgisch vorstenpaar Boudewijn & Fabiola op het kasteel te Laken.  Na het optreden werden de koorleden door de koningin uitgenodigd aan een uitgebreide koffietafel.

Het Aarschots Jeugdkoor ging natuurlijk graag in op zulke hoge, eervolle uitnodigingen, maar deze jongens en meisjes waren ook duidelijk sociaal gemotiveerd.  Zo gaven zij elk jaar op zaterdag en zondag voor Kerstmis op de Grote Markt van Aarschot een a-capella-concert van Kerstliederen, en de opbrengst daarvan was bestemd voor Poverello, een tehuis voor daklozen in de Marollenwijk te Brussel.

Naast al deze muziek en die sociale bewogenheid vonden koorleider en bestuur dat ook de natuur een belangrijk component was bij de ontplooiing van het karakter en de talenten van de jonge zagers en zangeressen.  Daarom trokken ze om de twee jaar op muziekkamp in Tirol, hoog in het Lechtal.  In dat machtige kader van de ongerepte natuur die naar de wolken reikt, kwamen de schoonheid van hun culturele vorming en hun kameraadschap nog beter tot hun recht.  Die vakantiewerk daar was voor allen, koorleden en leiding, een waar hoogtepunt.  …

 

  • bron : cd “m’n ziel is louter klanken” Aarschots Jeugdkoor – Amaryllis
  • Opnamedata You-Tube : 3&4 november 1995 en 5&6 januari 1996
  • opgenomen in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima, Gijmel-Aarschot
  • digitale opname en montage : Jan Vanwelkenhuysen
  • pianobegeleiding : Steven & Stijn Kolacny
  • muziekaal advies : Frits Celis
  • tekstadvies : Walter Van Braeckel
  • producent : Bestuur Aarschots Jeugdkoor
  • productie : 1996